Znalecké služby

V oblasti soudního znalectví poskytuje Dr. Mach služby soudního znalce v oblasti německého práva jako cizího rozhodného práva pro účely zejména soudních řízení před českými soudy, a to v odvětví a oboru právní vztahy k cizině, specializace německé právo.

Znalecké posudky jsou poskytovány jak k zadání soudů v či stran sporu v rámci běžících řízení, jakož i v režimu ust. § 127a o.s.ř. k soukromým objednávkám.