Znalecké služby

V oblasti soudního znalectví poskytuje Dr. Mach služby soudního znalce v oblasti německého práva jako cizího rozhodného práva pro účely zejména soudních řízení před českými soudy, a to v odvětví a oboru právní vztahy k cizině, specializace německé právo. Jmenován byl k výkonu této činnosti Ministerstvem Spravedlnosti ČR.

Znalecké posudky jsou poskytovány jak k zadání soudů v tak stran sporu v rámci běžících řízení, včetně režimu ust. § 127a o.s.ř. k soukromým objednávkám.