O nás

JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., advokát

Dr. Tomáš Mach je advokátem, členem advokátní Komory v Kolíně nad Rýnem (č. registrace 61058) a České advokátní komory v Praze (č. registrace 13282). V České republice byl Ministerstvem spravedlnosti ČR jmenován soudním znalcem v odvětví a oboru právní vztahy k cizině, specializace německé právo. Dr. Mach studoval na univerzitách v Řezně (Regensburg), Cambridge, Plzni a Praze. Je též garantem několika předmětů o německém právu na české veřejné vysoké škole (právnické fakultě).

Ve spolupráci s místními advokáty v jednotlivých spolkových zemích SRN, daňovými poradci a notáři tak díky své unikátní přeshraniční advokátní praxi se zázemím středně velké advokátní kanceláře s hlavním sídlem v Praze poskytuje Dr. Mach komplexní právní služby v oblasti německého práva jak českým klientům hledajícím právní pomoc v Německu, tak svým českým a slovenským kolegům pro jejich klienty v případech, kdy je nutno aplikovat německé právo či zastoupit před německými soudy či jinými orgány.

V oblasti soudního znalectví poskytuje Dr. Mach služby soudního znalce v oblasti německého práva jako cizího rozhodného práva pro účely zejména soudních řízení před českými soudy, a to právě v odvětví a oboru právní vztahy k cizině, specializace německé právo.